Hoe maak ik van een Pizzabol de perfecte pizza?

Ontdooi
Haal het potje minstens 1.5 uur voor het bakken uit de diepvries. Dompel het potje met deksel onder in heet water tot net onder de rand en laat 1,5 uur staan. Zorg dat er geen water bij de bol kan. Eenmaal de bol ontdooid en gerezen is, heb je nog 1 uur de tijd om het deeg vlot te bewerken. Je kan de bol altijd in de koelkast plaatsen om het rijsproces te vertragen.
Voorverwarmen
Zet alvast de oven op de maximale grill stand.

Heb je een pizzasteen? Verwarm de steen mee voor, liefst zo dicht mogelijk bij de grill (+/- 10 cm) zodat die echt heel heet wordt.
Deeg voorbereiden
Deeg voorbereiden
Gooi een vol hand bloem (of semola) op de deegbal in het potje. Strooi ook 2 handen bloem op je aanrecht. Haal de bol uit de verpakking en laat de bol in de grote bloemhoop vallen. Wees royaal, de overtollige bloem schudden we er later gewoon af.

Draai de hele deegbol regelmatig om in de bloem (onderkant wordt bovenkant). Doe dit zo’n drietal keer. Plet de deegbol centraal met je handen en duw de lucht gelijkmatig naar de buitenkant. De laatste centimeter vormt de rand, die mag je niet plat duwen. Alle lucht wordt daar mooi verzameld!
Beleggen
Schud het overtollige bloem van de deeg en leg de pizza op een pizzaschep.

Tip: Strooi er op voorhand ook wat bloem op zodat de pizza beter glijdt. Test of de bodem voldoende glijdt alvorens te beleggen. Hij mag nergens plakkerig zijn onderaan.


Beleggen maar! Opgelet: gebruik maximaal 3 soeplepels saus, anders wordt je pizza te nat.

Tips: Mix hele San Marzano tomaten uit blik met olie, peper en zout. Zoek achter droge buffelmozarella voor het ultieme resultaat. Laat de mozarella gesneden uitlekken.
Bakken
Schuif de pizza van de pizzaschep naar de bakplaat of pizzasteen.

Bak op ovenplaat of pizzasteen die minstens 15 min op de heetste grillstand heeft voorverwarmd ; 10 cm onder de grill, tot goudbruin. (enkele minuten). Bak ook met de grill aan. Zorg dat de grill gloeit bij het bakken. Als de onderkant nog niet gaar is maar de bovenkant wel, plaats je de steen lager in de oven.

Heb je een pizzaoven? Bak de pizza dan op 350 ~ 400 graden.

How do I transform a Pizzabol into the perfect pizza?

Defrost

Remove the jar from the freezer at least 1.5 hours before baking. Immerse the jar with the lid in hot water to just below the rim and let stand for 1.5 hours. Make sure no water can reach the Pizzabol. Once the Pizzabol has thawed and risen, you have one hour to work the dough smoothly. You can always place the Pizzabol in the refrigerator to slow the rising process.

Preheat

In the meantime, set the oven to the maximum grill setting.

Do you have a pizza stone? Preheat the stone, preferably as close to the grill as possible (+/- 10 cm), so it gets really hot.

Preparing the dough

Preparing the dough
Toss a full hand of flour (or semola) on the dough ball in the jar. Also, sprinkle 2 hands of flour on your countertop. Remove the Pizzabol from the container and drop it into the large flour pile. Be generous; you can shake the excess flour easily off later.

Turn the whole ball of dough periodically in the flour (bottom becomes top). Do this about three times. Crush the dough ball centrally with your hands, pushing the air evenly to the outside. You should not flatten the last centimetre forms the edge. All the air will collect there nicely!

Topping

Shake the excess flour off the dough and place the pizza on a pizza peel.

Hint: Sprinkle some flour on your pizza peel so the pizza slides better. Test if the bottom glides enough before topping. It should not be sticky anywhere at the bottom.


Toppings on top! Note: use a maximum of 3 tablespoons of sauce, otherwise your pizza will be too wet.

Tips: Mix Canned whole San Marzano tomatoes with oil, pepper and salt. Search for dry buffalo mozzarella for the ultimate result. Drain the mozzarella in slices.

Baking

Slide the pizza from the pizza peel to the griddle or pizza stone.

Bake on an oven tray or pizza stone that has preheated for at least 15 min on the hottest grill setting, 10 cm under the grill, until golden brown (a few minutes). Bake with the grill on. Make sure the grill glows when baking. Place the stone lower in the oven if the bottom is not yet cooked but the top is.

Do you have a pizza oven? Then bake the pizza at 350~400 degrees.

How do I transform a Pizzabol into the perfect pizza?

Defrost

Remove the jar from the freezer at least 1.5 hours before baking. Immerse the jar with the lid in hot water to just below the rim and let stand for 1.5 hours. Make sure no water can reach the Pizzabol. Once the Pizzabol has thawed and risen, you have one hour to work the dough smoothly. You can always place the Pizzabol in the refrigerator to slow the rising process.

Preheat

In the meantime, set the oven to the maximum grill setting.

Do you have a pizza stone? Preheat the stone, preferably as close to the grill as possible (+/- 10 cm), so it gets really hot.

Preparing the dough

Preparing the dough
Toss a full hand of flour (or semola) on the dough ball in the jar. Also, sprinkle 2 hands of flour on your countertop. Remove the Pizzabol from the container and drop it into the large flour pile. Be generous; you can shake the excess flour easily off later.

Turn the whole ball of dough periodically in the flour (bottom becomes top). Do this about three times. Crush the dough ball centrally with your hands, pushing the air evenly to the outside. You should not flatten the last centimetre forms the edge. All the air will collect there nicely!

Topping

Shake the excess flour off the dough and place the pizza on a pizza peel.

Hint: Sprinkle some flour on your pizza peel so the pizza slides better. Test if the bottom glides enough before topping. It should not be sticky anywhere at the bottom.


Toppings on top! Note: use a maximum of 3 tablespoons of sauce, otherwise your pizza will be too wet.

Tips: Mix Canned whole San Marzano tomatoes with oil, pepper and salt. Search for dry buffalo mozzarella for the ultimate result. Drain the mozzarella in slices.

Baking

Slide the pizza from the pizza peel to the griddle or pizza stone.

Bake on an oven tray or pizza stone that has preheated for at least 15 min on the hottest grill setting, 10 cm under the grill, until golden brown (a few minutes). Bake with the grill on. Make sure the grill glows when baking. Place the stone lower in the oven if the bottom is not yet cooked but the top is.

Do you have a pizza oven? Then bake the pizza at 350~400 degrees.
Pizzabol handtekening
© PIZZABOL 2024